Rekvalifikace

Rekvalifikační kurz Vám umožní získat kvalifikaci v novém oboru. Znalosti získané v kurzech můžete uplatnit jak při hledání nového zaměstnání, tak i jako odrazový můstek pro kariérní postup, případně pro udržení si stávající pracovní pozice.

Všechny kurzy školí zkušení lektoři s aktivní praxí v oboru a s odpovídajícími pedagogickými zkušenostmi. Dbáme na praktické uplatnění znalostí, mottem je: Dostatečně procvičit a skutečně naučit.

Úspěšným absolventům rekvalifikačního kurzu je vydáno rekvalifikační osvědčení s celostátní platností.