GEDU - software pro manažery a personalisty.

URČENO

 • Managementu a vedoucím jako nástroj řízení.
 • Personalistům pro evidenci a organizaci školení a firemních akcí.
 • Zaměstnancům k vykazování činností, vzdělávání a testování.

Hlavní funkce portálu GEDU

 • testy znalostí (vstupní, postupové, průběžné, kontrolní)
 • automatické vyhodnocování
 • identifikace problémových témat
 • záznamy do statistik
 • certifikace znalostí
 • evidence, správa událostí  (kurzů, seminářů, prezentací)
 • seskupování událostí do akcí
 • evidence účastníků  (oslovování, administrace,   potvrzování účasti   , automatické upozorňování)
 • sledování periodicity a termínů
 • povinných   a zákonných školení
 • archiv
 • vzdělávací materiály dostupné v GEDU
 • systémové členění obsahu
 • přehlednost a rychlá cesta k tématu
 • výuka na praktických příkladech   vždy s řešením
 • video návody
 • motivace k postupu ve znalostech
 • systém je modulární (možné doplnit vzdělávací moduly)
 • evidence činností a úkolů
 • databáze zákazníků, partnerů a zakázek
 • vazba činností na zakázku a zákazníka
 • seskupování do logických skupin
 • sdílení, přidělování a předávání úkolů
 • šablony procesů
 • zdroje a jejich rezervace (místnosti, zařízení... apod.)
 • manažerské pohledy
 • přehledy, statistika, výstupy
 • výsledky testů (jednotlivců i skupin)
 • činnosti a plnění podřízených
 • postupy na zakázkách
 • zápisy z porad
 • přehled plnění úkolů z porad
 • systémové role personalista, vedoucí, uživatel, …
 • příslušná role
 • příslušná práva
 • vlastní organizační jednotky

Proč zvolit inteligentní řešení GEDU?

Zavést, “jednou pro vždy”, pořádek v evidenci školení!

Skončit s pracnou koordinací účastníků na kurzech prostřednictvím mailů a nekonečných telefonů.

Umožnit zaměstnancům ovládat a potvrzovat účast
na pořádaných akcích.

“Vypustit z hlavy” pracnou kontrolu termínů povinných
a zákonných školení, nechat se automaticky upozorňovat.

Soustředit informace o kurzech a školeních na jedno místo
a zabezpečit jejich dostupnost.

Využít elektronické dotazníky a sebraná data rychle vyhodnotit.

Umožnit vedoucím zaměstnancům sledovat a ovládat účast na akcích za jejich podřízené.

Mít přehled o zadaných úkolech a svých činnostech.

Rychle zjistit informace o potřebných zakázkách a zákaznících.

Neprocházet stovky mailů, veškeré informace najít ve společném systému.

Koordinovat práci s kolegy.

Rychle a pohodlně potvrzovat účast na kurzech a školeních.

Vyplnit vyžadovaný dotazník snadno a rychle elektronicky.

Neztratit informace o absolvovaných školeních, jejich obsahu, dalších termínech.

Mít dostupné materiály ke vzdělávání, posouvat se kupředu, nestagnovat.

Občas se automaticky otestovat a zjistit, jak na tom opravdu jsem.

Činností a úkolů je nějak moc. Které se mají splnit nejdříve?
Jaké jsou priority?

Potřebuji přehledně delegovat úkoly na podřízené a zachovat si přehled.

Bez souvislostí a vazeb jsou naše evidence k ničemu.

Co dělají naši obchodní zástupci, co se děje u zákazníků?
Chci mít přehled kdykoliv, nejen na poradách.

Dostupnost a evidence zápisů z porad včetně
vyvozených závěrů a úkolů.

Potřebuji přeskupovat úkoly do dynamických skupin.

Každý musí být zodpovědný za jemu přidělené úkoly.

Nedostatečné plánování a dodržování termínů.

Potřeba stanovit a v daných intervalech prověřit znalosti
osob na jednotlivých pracovních pozicích.

Nedostupnost rezervačního systému pro
jednací místnosti, zařízení, vozidla.