Realizujte s námi vzdělávání s využitím fondů EU

Filosofie a fungování společnosti GLOBIS s.r.o. nestojí a nepadá na dotacích EU. Jsme přesvědčeni, že investice do kvalitního vzdělávání je dobrou investicí pro každou firmu nebo jednotlivce. Přesto dotační tituly mohou být výborným prostředkem, jak celý proces vzdělávání rozjet, zintenzivnit a vybudovat firemní strategii a vzdělávací systém.

Finační období 2015 - 2022 je dalším v řadě, kdy Česká republika může využívat prostředky ze strukturálních fondů EU. Pro oblast vzdělávání se jedná především o podporu v rámci Evropského sociálního fondu (ESF).

Pomáháme našim klientům získat prostředky na rozvoj a vzdělávání, především z operačních programů OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) a OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
Výzvy vyhlašované v rámci těchto programů jsou zaměřeny na podporu celoživotního vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců.

Již řadu let jsme aktivním partnerem při realizaci vzdělávacích cílů firem a společností.

Také Vy se na nás můžete s důvěrou obrátit.
Mail: kancelar@globis.cz
Tel.: +420 775 278 901; +420 775 278 909


Aktuálně

  • 043 - PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - příjem žádostí od 1.7.2016 do 31.8.2016 Více zde
  • Od dubna 2016 běží přijímání žádostí o dotace z programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.

Co pro Vás můžeme udělat?

  • Pomůžeme Vám stanovit vzdělávací potřeby Vaší společnosti
  • Zpracujeme vzdělávací plán
  • Připravíme žádost o finanční podporu v rámci výzev ESF
  • Povedeme kompletní administraci projektu v jeho průběhu
  • Zajistíme lektorské, technické i prostorové zabezpečení vzdělávacích akcí